Historia

Special-Elektronik AB har funnits i över 40 år och har under dessa år haft en spännande utveckling på både på verksamhet och organisation.


Nutid

Special-Elektronik är idag en ledande distributör inom AV-teknik, belysning, hemautomation och kabel-TV/fiberoptik.

Verksamheten är inriktad på den skandinaviska marknaden och vissa produkter representeras även för övriga Europa. Sortimentet består av produkter från de främsta leverantörerna i världen och ambitionen är att alltid hålla en hög teknisk kompetensnivå.

2000-talet

2002 gick Special-Elektroniks grundare Hans Gustafsson i pension och VD-posten lämnades över till Åke Larsson som tillsammans med Johan Larsson och Anders Weinestedt också är Special-Elektroniks ägare.

Under resterande del av 2000-talet fortsatte företaget sin kraftiga expansion. Sortimentet utökades med flera världsledande fabrikat, däribland Crestron,WolfVision, Middle Atlantic och Kaleidescape. Kursverksamheten utökades och lokala säljkontor etablerades på flera orter i landet. Företaget blev under perioden fyra gånger utsett till Gasellföretag och 2008 även till ett av Sveriges 425 Superföretag.

På bilden till höger har Åke, Johan och Anders tagit emot utmärkelsen Årets Företagare i Karlstad 2015.

90-talet

I början av 90-talet avvecklades produktions- och installationsverksamheten, en service och supportavdelning började istället byggas upp. Produktsortimentet utökades och Special-Elektronik renodlade sig som distributör inom Antenn & Kabel-TV branschen. De första tekniska utbildningarna för återförsäljare startades upp.

1998 fick företagets nya AV-avdelning en rejäl skjuts framåt i samband med en order från Telia värd ca 12 miljoner kronor. Uppdraget var att förse alla Teliabutiker runt om i Sverige med AV-utrustning.

80-talet

Tidigt 80-tal lanserade företaget sin första egna produkt, TV-modulatorn HFM-80. Den efterträddes sedan av TVM-82 som kom att bli en standardprodukt i svenska antennanläggningar. Under resterande del av 80-talet fortsatte Special-Elektronik att utveckla nya produkter. Bland andra FMT-03/04 som var en FM-tuner med inbyggd svartbildsgenerator. Den kom att bli en branschstandard för att få radiokanaler på hotell-tv. Produktsortimentet exporterades i stor omfattning till så vitt skilda marknader som Norge, Spanien och Hong Kong.

Som ett av fem företag i Sverige erhöll Special-Elektronik i början av 80-talet tillstånd att ta emot satellitsändningar. 1986 installerade Special-Elektronik de tre första satellitkanalerna på Scandic Hotels runt om i Sverige och under den stora utbyggnaden av Kabel-TV i slutet av 80-talet uppgraderade företagets montörer många tusen lägenheter med nya moderna antennät.

Mycket antennmateriel såldes vidare till installatörer runt om i Sverige. 1982 blev holländska Tratec det första företaget att representeras i rollen som distributör, en agentur som fortfarande finns kvar.

70-talet

Special-Elektronik grundades 1970 och inriktningen var installation av TV-antenner och mindre centralantenner. 1972 blev Special-Elektronik aktiebolag och under resterande del av 70-talet utökades personalstyrkan med flera personer.